O nama - CZSS Sveti Ivan Zelina

Centar za socijalnu skrb je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.
Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Centrom za socijalnu skrb upravlja Upravno vijeće u sastavu :

Franjo Lazarin, dipl.oec. – predsjednik
Dragutin Bunčić, prof. – zamjenik predsjednika
Filip Ćurko, univ.spec.oec.
Ivana Fučkan, mag.oec.
Mirjana Poldrugač, dipl.soc.radnik

Ravnateljica:
Alma Mašić-Biljan

Centar za socijalnu skrb Sv.Ivan Zelina je osnovan za područje grada Sv.Ivana Zeline i općine Bedenica.

MISIJA:

Kontinuirani rad na poboljšanju načina pružanja usluga svima onima koji su zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih teškoća u stanju potrebe.Svaki zaposlesnik je u svom radu dužan postupati u skladu sa pravilima struke i zakonskim propisima te korisniku osigurati kvalitetnu socijalnu uslugu,uz poticanje korisnika da sukladno svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije.

VIZIJA:

Omogućiti pružanje što kvalitetnijih socijalnih usluga i povezati sve partnere i korisnike u zajednici- sve s ciljem postizanja veće kvalitete života  u zajednici.

Back to top