Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice - CZSS Sveti Ivan Zelina

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/1993., 29/1997., 47/1999., 35/2008. i 127/2019.), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/2013., 152/2014., 99/2015., 52/2016., 16/2017., 130/2017. i 98/2019.), članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina i Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina, klasa: 023-01/20-01/7, urbroj: 2210-10-20-3 od 03. kolovoza 2020. godine, Centar za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

Back to top