KK.08.1.3.04.0001 Izgradnja i opremanje Zelinskog multifunkcionalnog centra za prevenciju s knjižnicom (skraćeni naziv: ZMC) - CZSS Sveti Ivan Zelina

Europski fondovi slika 1

 

 

Vrijednost projekta: 10.880.733,78 kn

Projekt je 100% financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Trajanje projekta: 1. travnja 2020. – 1. travnja 2023. (36 mjeseci)

Korisnik projekta:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina

Partneri projekta:

Grad Sveti Ivan Zelina

Centar za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina

Kratki opis projekta: Projektom će se izgraditi i opremiti Zelinski multifunkcionalni centar za prevenciju s knjižnicom u svrhu pružanja socijalnih usluga na području Grada Svetog Ivana Zeline i Općine Bedenica, a što će doprinjeti smanjenju broja osoba u riziku od socijalne isključenosti i smanjenju broja osoba smještenih u institucije.

Socijalne usluge koje će se provoditi u Zelinskom multifunkcionalnom centru za prevenciju s knjižnicom su:

  1. Poludnevni boravak za osobe starije životne dobi
  2. Savjetovanje i pomaganje i to u obliku savjetovališta za prevenciju ovisnosti kod djece i mladih
  3. psihosocijalna podrška
  4. pomoć u kući

Provedbom ovog projekta stvoriti će se prostor za pružanje većeg broja socijalnih usluga u zajednici, a koje su namijenjene: sprečavanju i rješavanju poteškoća pojedinca, obitelji i ranjivih skupina; te kojima će se poboljšati kvaliteta života općenito u lokalnoj zajednici. Zbog svega navedenog projekt je od izuzetnog značaja za lokalnu i regionalnu zajednicu.

Cilj projekta: Promicanje uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture čime će se doprinijeti smanjenju osoba u riziku od socijalne isključenosti u lokalnoj zajednici i prevenirati institucionalizacija.

Rezultati projekta:

Provedbom projekta planira se stvoriti adekvatni prostor za pružanje većeg broja socijalnih usluga u zajednici koje su namijenjene sprečavanju i rješavanju poteškoća pojedinca, obitelji i skupina te poboljšavaju kvalitetu života socijalno osjetljivih skupina u lokalnoj zajednici. Provođenjem izvaninstitucijskih socijalnih usluga omogućit će se obiteljski život i spriječiti potreba za institucionalizacijom, stoga je ovaj projekt od izuzetnog značaja kako za lokalnu tako i širu regionalnu zajednicu.

Kontakt osoba za više informacija: 

Branka Puhelek, struč.spec.oec.

Ravnateljica GDCK Sv. Ivan Zelina

Voditelj projekta

Tel/fax: 01/ 20 60 415

Mob: 099 20 60 415

E-mail: zmc@zelina.hr

ravnateljica@crveni-kriz-zelina.hr

Europski fondovi slika 2

https://www.safu.hr/hr    https://razvoj.gov.hr/    https://strukturnifondovi.hr/

 

Back to top