Blog - CZSS Sveti Ivan Zelina

 

 

Vrijednost projekta: 10.880.733,78 kn

Projekt je 100% financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Trajanje projekta: 1. travnja 2020. – 1. travnja 2023. (36 mjeseci)

Korisnik projekta:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina

Partneri projekta:

Grad Sveti Ivan Zelina

Centar za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina

Kratki opis projekta: Projektom će se izgraditi i opremiti Zelinski multifunkcionalni centar za prevenciju s knjižnicom u svrhu pružanja socijalnih usluga na području Grada Svetog Ivana Zeline i Općine Bedenica, a što će doprinjeti smanjenju broja osoba u riziku od socijalne isključenosti i smanjenju broja osoba smještenih u institucije.

Socijalne usluge koje će se provoditi u Zelinskom multifunkcionalnom centru za prevenciju s knjižnicom su:

Poludnevni boravak za osobe starije životne dobi
Savjetovanje i pomaganje i to u obliku savjetovališta za prevenciju ovisnosti kod djece i mladih
psihosocijalna podrška
pomoć u kući

Provedbom ovog projekta stvoriti će se prostor za pružanje većeg broja socijalnih usluga u zajednici, a koje su namijenjene: sprečavanju i rješavanju poteškoća pojedinca, obitelji i ranjivih skupina; te kojima će se poboljšati kvaliteta života općenito u lokalnoj zajednici. Zbog svega navedenog projekt je od izuzetnog značaja za lokalnu i regionalnu zajednicu.

Cilj projekta: Promicanje uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem …

Pročitaj više KK.08.1.3.04.0001 Izgradnja i opremanje Zelinskog multifunkcionalnog centra za prevenciju s knjižnicom (skraćeni naziv: ZMC)

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/1993., 29/1997., 47/1999., 35/2008. i 127/2019.), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/2013., 152/2014., 99/2015., 52/2016., 16/2017., 130/2017. i 98/2019.), članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina i Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina, klasa: 023-01/20-01/7, urbroj: 2210-10-20-3 od 03. kolovoza 2020. godine, Centar za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

Pročitaj više Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Back to top