CZSS Sveti Ivan Zelina

Sv. Ivan zelina

Centar za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina je javna ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

OBAVIJEST

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, sukladno uputama i preporukama nadležnih tijela obavještavamo sve korisnike

da će Centar za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina počevši od 3.12.2020. godine

primati samo hitne slučajeve i naručene stranke.

U ostalim slučajevima izvolite nas kontaktirati putem:

Telefona: 01/2060-617, 01/2060-114, 01/2049-960
Faxa: 01/2049-961
ili elektronske pošte: css-svivanzelina@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih...
U Centru za socijalnu skrb Sv.Ivan Zelina je zaposleno ukupno 11 radnika – od toga 7 stručnih radnika i 4 radnika koji obavljaju administrativne, financijske, računovodstvene i tehničke poslove...
Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima...
Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o djelatnosti socijalnog rada, Zakon o udomiteljstvu, Zakon o sudovima za mladež, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Obiteljski zakon, Zakon o pravu na pristup informacijama...

Izdvojene Objave

Kako do nas?

Back to top